Passion led us here

Årets Näringslivsutvecklare

SKNT:s styrelse delar sedan 2018 årligen ut priset Årets Näringslivsutvecklare på årskonferensen som uppmärksammar tillväxtfrämjande insatser som görs inom vårt ansvarsområde. Priset delas ut till en person som; på ett påtagligt, gärna innovativt och nyskapande sätt, bidragit till att skapa lokal tillväxt och nytta för företagens möjlighet att verka och utvecklas.

2020 och 2021 delades inga pris ut på grund av att det inte hölls någon konferens dessa år.

Nominera till Årets Näringslivsutvecklare 2024

Vem blir Årets Näringslivsutvecklare 2024?

Vi vill höra vem du tycker är en näringslivsutvecklare som på ett påtagligt och nyskapande sätt, bidragit till att skapa lokal tillväxt och nytta för företagens möjlighet att verka och utvecklas. Nominera den du tycker passar in på denna beskrivning.

SKNT:s styrelse utvärderar alla nomineringar och utser en person som får ta emot priset Årets Näringslivsutvecklare på SKNT:s årskonferens.

Vi behöver din nominering senast 29 februari 2024.

Till nomineringen: Årets Näringslivsutvecklare 2024

Årets näringslivsutvecklare 2023

Sebastian Drott, Malmö Stad.
Han mottog priset under årskonferensen i Trelleborg.

Motivering

Sebastian Drott, Malmö stad – Omvärld och Näringslivsavdelningen, har lång erfarenhet av näringslivsutveckling i små och stora kommuner. Han har tillsammans med de tolv näringslivscheferna i Malmölund-regionen tagit näringslivsutvecklingen till en ny nivå. Arbetet präglas av hög innovationsförmåga och effektivitet där utgångspunkten är att total ”output” ska vara större än de enskilda kommunernas gemensamma ”input”. Sebastian har som projektledare och sammankallande varit ledande i arbetet och bidragit till en öppen, prestigelös stämning med mycket humor!

Årets näringslivsutvecklare 2022

Claes Johansson, Nässjö Näringsliv AB.
Han mottog priset under årskonferensen i Skellefteå.

Motivering

Claes Johansson har mycket lång erfarenhet av näringslivsarbete. Han är en hängiven och drivande näringslivschef som tillför Nässjö kommun och näringsliv expansion, utveckling och service. Claes har en fantastiskt positiv inställning till sitt jobb och en energi i arbetet som imponerar på alla och överträffar de flesta. Claes leder sin organisation genom att vara ett gott föredöme och ger sina medarbetare stor frihet att arbeta med komplexa utvecklingsuppdrag. Resultaten talar också för sig självt de senaste åren.

Årets näringslivsutvecklare 2019

Pia Proper, Säffle kommun.
Hon mottog priset under årskonferensen i Uddevalla.

Motivering

Årets näringslivsutvecklare är en person som varit i kommunen trogen under lång tid och med ett stort driv serverat näringslivet och sett möjligheter och utveckling på ett positivt sätt. När storföretaget Volvos avveckling för sex år sedan var ett faktum justerades fokus på en positiv och snabbt tillvägagångssätt och idag sprudlar de lokalerna med nya verksamheter. Genom att vara en stark medspelare har Pia varit en nyckel för att företagsklimatet har stärkts kraftigt i Säffle.

Årets näringslivsutvecklare 2018

Thomas Karlsson, Växjö kommun.
Han mottog priset under årskonferensen i Uppsala.

Motivering

Med spets i sin kommunikation och med ”kundtänk” upplever företagen en tät kontakt med honom och näringslivskontoret i kommunen. Att släppa allt för händer och rulla ut en röd matta för någon är intresserad av att etablera sig i kommunen är en självklarhet, men att också hänga i byxbenet på de storföretag som vill avveckla eller flytta ifrån kommunen är kanske mer ovanligt. Bägge delarna har gett jobb och utveckling åt kommunen.