Slider

Årets näringslivsutvecklare

Vem blir Årets näringslivsutvecklare 2022? Nominera en kollega i din eller i någon annan kommun! SKNT:s styrelse delar sedan 2018 årligen ut priset Årets Näringslivsutvecklare på årskonferensen som uppmärksammar tillväxtfrämjande insatser som görs inom vårt ansvarsområde. Vi vill därför att du tar dig tid att nominera en person som; på ett påtagligt, gärna innovativt och nyskapande sätt, bidragit till att skapa lokal tillväxt och nytta för företagens möjlighet att verka och utvecklas.

SKNT:s styrelse utvärderar alla nomineringar och utser en person som får ta emot priset Årets Näringslivsutvecklare på SKNT:s årskonferens. Då konferensen 2020 och 2021 blev inställd kommer priset att delas ut på konferensen 2022.

Nominera här. Vi behöver din nominering senast 30 april 2022.

Årets näringslivsutvecklare 2019

2020 och 2021 delades inga pris ut på grund av att det inte hölls någon konferens dessa år.

Pia Proper,  Säffle kommun. Hon mottog priset under årskonferensen i Uddevalla.

Motivering

Årets näringslivsutvecklare är en person som varit i kommunen trogen under lång tid och med ett stort driv serverat näringslivet och sett möjligheter och utveckling på ett positivt sätt. När storföretaget Volvos avveckling för sex år sedan var ett faktum justerades fokus på en positiv och snabbt tillvägagångssätt och idag sprudlar de lokalerna med nya verksamheter. Genom att vara en stark medspelare har Pia varit en nyckel för att företagsklimatet har stärkts kraftigt i Säffle.

Årets näringslivsutvecklare 2018

Thomas Karlsson, Växjö kommun. Han mottog priset under årskonferensen i Uddevalla.

Motivering

Med spets i sin kommunikation och med ”kundtänk” upplever företagen en tät kontakt med honom och näringslivskontoret i kommunen. Att släppa allt för händer och rulla ut en röd matta för någon är intresserad av att etablera sig i kommunen är en självklarhet, men att också hänga i byxbenet på de storföretag som vill avveckla eller flytta ifrån kommunen är kanske mer ovanligt. Bägge delarna har gett jobb och utveckling åt kommunen.