webb-header-8-unsplash

Goda exempel

Här lyfter vi fram olika goda exempel på projekt inom näringslivsutveckling som våra medlemskommuner arbetar med. Har du ett projekt som du vill dela med dig av? Kontakta oss på info@sknt.se.

God morgon Norrköping

Näringslivsarbetet har länge dominerats av att ge stöttning och att samla in input till och hitta nya, lokala stödlösningar för de företag och branscher som har drabbats hårdast av Corona-pandemin. Men under våren kände Jessica Stille Törnqvist, enhetschef och näringslivsstrateg på Norrköpings kommun, att det var läge att börja blicka framåt. Därför återlanserade näringslivsavdelningen de tidigare frukostträffarna för näringslivet – God morgon Norrköping – fast i en ny, omarbetad och digital kostym.

Under våren har God morgon Norrköping bjudit på fyra olika aktuella teman: start-up/nyföretagande, hållbart företagande, företag i tillväxt samt företag i omställning/kris.

– Vi vill fånga upp och få till erfarenhetsutbyten på aktuella teman och få företagen att se framåt igen. Vid varje tillfälle medverkar två till tre intressanta företag från Norrköping. De delar med sig av sina erfarenheter, hur de tagit del av olika stöd och även vilka utmaningar som de har stött på. Syftet är att frukostträffarna ska inspirera fler att starta, driva och utveckla företag i Norrköping, berättar Jessica.

Sändningarna består av dels förinspelade inslag med intervjuer med lokala företagare och regionala stödorganisationer och dels av en panel som medverkar live under sändning. Sändningen är under sammanlagt 60 minuter och leds av en moderator.

– Vi har fått jättefin respons på programmen och vi är så glada över Norrköpings framgångsrika företag och entreprenörer som så öppenhjärtigt delar med sig, säger Jessica.

Avsnitten har haft mellan 80 och 140 anmälda och de har även fått stor spridning efteråt, vilket var förhoppningen i planeringsstadiet. Den sista sändningen för våren var den 26 maj. Planen är att fortsätta efter sommaren med nya teman och självklart hoppas man att kunna bjuda in till fysiska möten framåt.

– Vi tror att det är ett bra koncept när företagare inspirerar andra företagare och delar med sig av både utmaningar och framgångsfaktorer, avslutar Jessica.

 

Genomförda avsnitt

Klicka här för avsnittet om start-up/nyföretagande
Klicka här för avsnittet om hållbart företagande
Klicka här för avsnittet om företag i tillväxt
Klicka här för avsnittet om företag i omställning/kris

Gävle kommun utbildar i Service till företag

Gävle kommun kämpar som så många andra med att förbättra kommunens företagsklimat. De har satt en organisationsstruktur med ”Företagsservice”, arbetar med företagsfrågor i ett ärendehanteringssystem, genomför en intern utbildning Service till företag och har erfarenhetsutbyte med andra kommuner via SBA- (Stockholm business alliance)  NKI-råd (Nöjd kund index) där en digital SBA (NKI) konferens nu planeras för fjärde året för sina 55 medlemskommuner.

– Företagsservice är kommunens lotsmodell för företagsärenden med ett eget tonval, 026-17 80 00 tonval 5. Kundtjänsten har ett företagsteam som svarar på enkla FAQ frågor och lotsar mer komplexa frågor vidare via ärendesystem och för samordning. Där har Näringslivsenheten en samordnande och stöttande roll i frågor som berör fler än en aktör, berättar Annika Janglund, näringslivsutvecklare vid Näringslivsenheten och programledare för kommunens näringslivsprogram.

Annika berättar vidare att Gävle har vänt trenden och klarade målet i NKI mätningarna det senaste året med grönt på flertalet myndighets- och serviceområden. Men de har en bit kvar när det gäller Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet.

– Det startade med ”SKR:s Förenkla – helt enkelt” för ett antal år sedan. Då såg vi att vi behövde ha mer fokus på service och bemötande och att börja med oss själva.  Att säkerställa våra processer, att sprida kunskap om näringslivsarbetet och att få alla att förstå sin egen roll och om näringslivets vardag och betydelse. Så då utvecklade vi utbildningen ”Service till företag” som vi i mars nu har kört för fjärde året, fortsätter Annika.

Den årliga utbildningen har hittills vänt sig till nyanställda, befintliga handläggare och chefer med företagskontakter inom kommunikationsavdelningen inklusive kundtjänst, Näringslivsenheten, Inköpsenheten och Internationella kontoret, Övergripande planering samt sektor Livsmiljös avdelningar inom alla myndighetsområden och bolagen – Gävle Energi och Gästrike Vatten och förbundet Gästrike Räddningstjänst. Syftet är att få en helhetsbild och kunskap över kommunens gemensamma näringslivsarbete med målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat. Gävle kommun har utbildat omkring 150 medarbetare och chefer med företagskontakter under fyra år. Taket har varit 40 personer/utbildningstillfälle.

Utbildningen består av tre utbildningsmoduler under sammanlagt 1,5 dagar.

 

Modul 1: Vårt gemensamma näringslivsarbete – halvdag

 • Inspirationsföreläsning – Företagens möte med kommunen
 • Gävle växer – näringslivets betydelse
 • Näringslivsprogrammet
 • Vår Företagsservice och lotsmodell
 • NKI (Nöjd Kund Index) och NUI (Nöjd upphandlingsindex) arbetet

Modul 2: Service, bemötande och värdskap – förmiddag

 • Hur möta besvärliga kunder, kundtjänstens roll och uppdrag, hur och när svarar och återkopplar vi, vårt värdskap?
 • Reflektions- och gruppövningar
 • Diskussioner

Modul 3: Den empatiske handläggaren – eftermiddag

 • Vad säger lagen? Vilket handlingsutrymme har vi? Lösningsfokuserat arbetssätt? Våra normer?
 • Reflektions och gruppövningar
 • Diskussioner

 

I år genomfördes ”Service till företag” under mars månad digitalt på grund av corona-pandemins restriktioner.

Klicka här för att se film från tidigare års utbildning.

Region Kronobergs modell för konsultstöd

I Region Kronoberg har man utvecklat en modell för att ge konsultstöd till företagen med hjälp av EU-medel. Företagen kan ansöka om gratis konsulttimmar inom exempelvis affärsutveckling, internationalisering eller hållbarhetsutveckling.

Klicka här för att läsa mer om konsulttimmen.

Bred corona-kraftsamling i Västerviks kommun

Västerviks kommun har en mycket väl utvecklad samverkan med näringslivsbolaget Västervik Framåt. Bolaget driver turistbyrån och jobbar med destinationsutveckling, handels- och stadskärneutveckling, företagsrådgivning, nystartsrådgivning, affärsutveckling, etablerings- och inflyttarservice via upphandlade avtal med Västerviks kommun och med samfinansiering från näringslivet.
– När pandemin slog till var det självklart att kraftsamla och finna en bred samverkan för att stötta näringslivet genom denna kris. Kommunen, näringslivsbolaget, lokala banker och revisionsbyråer och det lokala näringslivet har alla gjort insatser för att lindra omfattningen av pandemin, säger näringslivschef Ulf Kullin.

Västerviks kommun och Västervik Framåt skapade en gemensam samverkansgrupp där olika förslag från näringslivet analyserades och beredes för beslut och genomförande. Man skapade också en gemensam hemsida som samlade olika nationella, regionala och lokala stödpaket och möjligheter till rådgivning. Klicka här för att komma till hemsidan.

De månatliga mötena med det lokala Näringslivsrådet där representanter för näringslivet, politiken och kommunala tjänstepersoner ingår intensifierades och genomfördes varje/varannan vecka.

Västervik Framåt fokuserade på sex områden att jobba med; nätverksdialog, företagsrådgivning, näringslivsundersökningar, information, marknadsföring och digital livenärvaro. Ett stort arbete genomfördes tillsammans för att säkra sommarens besökssäsong med utgångspunkt att marknadsföra kommunen och ta emot besök corona-säkert.

Västerviks kommun genomförde ett antal initiativ för att stötta de branscher som var särskilt utsatta; luncher hos lokala restauranger för gymnasiestudenter, borttagande av avgifter för uteserveringar och torghandel, förstärkt hemsändningsbidrag för lanthandlare, anstånd med betalning av kommunala fakturor och snabbare betalning fakturor ställda till kommunen.

Efter den initiala krishanteringen arbetade kommunen tillsammans med Tjustbygdens Sparbank och Västerviks Utvecklingscentrum med att fram en lokal stödfond. Fonden ger lokala företag möjlighet att söka pengar för att dels kunna stötta företagets finanser, dels kunna initiera projekt som utvecklar företaget post-corona.
– Det som gläder oss är att majoriteten av ansökningarna är för utveckling, dvs att företagen har en framtidstro, avslutar Ulf.