Nätverk - Med över 300 kollegor

Om SKNT

SKNT är ett forum för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Föreningen ska aktivt utveckla och stärka medlemmarnas yrkesroll och medverka till kompetensutveckling i kommunala näringslivsfrågor. Föreningen leds av en styrelse som består av 6-8 ledamöter som väljs vid årsmötet.

SKNT arrangerar varje år en konferens som alternerar mellan olika kommuner och behandlar aktuella ämnesområden. En viktig del i konferensen är, förutom det intressanta programmet med aktualiteter från vårt arbetsfält, även att lära känna och knyta kontakt med kollegor från hela Sverige. Som medlem erlägger du en lägre konferensavgift. Idag erbjuder SKNT också ett nyhetsbrev som kommer ut cirka 6-10 gånger per år. I nyhetsbrevet finns möjlighet för medlemmar att bidra med intressanta artiklar och projekt för att bidra till erfarenhetsutbyte och inspirerande case.

Du som arbetar med näringslivsfrågor inom en kommun är välkommen som medlem.

SKNT är Sveriges arena för näringslivsutvecklare.

Dokument

Här finner du dokument att ta del av som medlem.

Historia

Här kan du läsa om bildandet av föreningen SKNT.

Näringslivsfunktionerna började växa fram i landets kommuner på 1970-talet och särskilt i de större kommunerna. Kommunförbundet började därför utbilda tjänstemän och politiker vid Kommunskolan i Sigtuna.

Dåvarande näringslivschef i Göteborg, Ulf Gustavsson och hans medhjälpare Holger Jonasson ledde kurserna under åren 1974 till 1990. Det var vid ett möte mellan Ulf Gustavsson och Näringslivschefen i Malmö, Bengt Aurell, som idén kläcktes om en träff med näringslivstjänstemän som deltagit i kurserna, som fanns i bekantskapskretsen eller som på annat sätt gjort sig kända.

1970 samlades en skara i Bengt Aurells skötebarn, S:t Gertrud kvarteret i Malmö, vilket just färdigställts. Malmöträffen blev så lyckad att man beslöt att fortsätta att träffas. Efter bara några träffar blev det angeläget att hålla samman nätverket av kollegor.

Näringslivstjänstemännen hade vid 80-talets början blivit allt fler och ett mer välordnat nätverk efterlystes. En egen förening för denna yrkeskategori föreslogs och SKNT kunde sjösättas.

Föreningen SKNT bildades formellt den 19 september 1984 i Jönköping. Sedan dess har många näringslivsutvecklare träffats och haft goda samtal med utbyten av kunskap och erfarenheter. Vi är glada att vara en relevant förening in i 2020-talet som ju börjat på ett mycket annorlunda sätt.