Integritetspolicy

Det är SKNT:s styrelse som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Genom att kontakta oss via e-post har du samtyckt till behandlingen. Dina uppgifter delas bara inom och utom föreningen om det behövs utifrån ärendets art. Ärenden med långsiktig betydelse bevaras. Frågor eller svar med liten betydelse gallras efter 1 år.

Enligt dataskyddsförordningen GDPR har du rätt att:

  • få upplysning om hur dina uppgifter har behandlats
  • få dina personuppgifter raderade eller rättade
  • få dina personuppgifter flyttade
  • när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att mejla SKNT:s styrelse på info@sknt.se
  • lämna klagomål till datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen.

Kakor (cookies)
Vi använder tjänsten Google Analytics för att analysera vilka sidor våra besökare tittar på och hur de hittar, eller inte hittar, fram till de svar de söker efter. Denna information använder vi för att göra webbsidan bättre och lättare att hitta på. Google Analytics lagrar två kakor eller så kallade cookies på din dator när du besöker vår webbsida. Vi sparar ingen information i kakorna som gör att vi kan identifiera vem du är. Vill du stänga funktionen som lagrar kakor så kan du göra det i säkerhetsinställningar i din webbläsare.