Kontaktinfo

Vid frågor eller övriga ärenden vänligen använd e-post: info@sknt.se

Postadress
SKNT / Per Strid
Hjortnäsheden
Brännholen 2
79390 LEKSAND

Bli medlem?

Du som arbetar med näringslivsfrågor inom en kommun är välkommen som medlem. En förutsättning är att Du är anställd i en verksamhet som har uppdraget att arbeta med kommunala näringslivsfrågor. Medlemsavgiften är för närvarande 700 kronor per år. Medlemskapet är personligt, och är inte begränsat till ett medlemskap per kommun. Flera i samma kommun kan således bli medlemmar t ex näringslivsassistenter och administrativ personal. I de flesta kommuner står arbetsgivaren för avgiften då kommunen även har stor nytta av det nätverk och det erfarenhetsutbyte som kan uppstå genom medlemskap i SKNT.

Ansök om medlemskap