sigmund-bbycSTkM_EY-unsplash2
sigmund-bbycSTkM_EY-unsplash2

Medlemmar

Arbetar du med näringslivsfrågor inom en kommun? Välkommen att bli medlem. För att bli medlem i SKNT är det en förutsättning att du är anställd i en verksamhet som har uppdraget att arbeta med kommunala näringslivsfrågor. Välj själv om ni önskar ett kommunalt medlemsskap, som inte är personbundet, eller om du hellre önskar ett enskilt medlemsskap.

Kommunmedlemskap, 1 500 kronor per år.
Enskilt medlemskap, 700 kronor per år.

Bli medlem

Medlemskommuner