Intresseanmälan värdkommun

SKNTs årskonferens brukar årligen intressera mellan 150-200 personer som arbetar med näringslivsutveckling i offentlig sektor. Det är en mötesplats för att diskutera tillväxt- och näringslivsfrågor och möta kollegor runt om i Sverige. SKNT har alltid haft ett fokus att sprida konferensen runt om i Sverige för att nå fler personer och sätta fokus på frågor som berör små som stora kommuner med olika geografiska områden. Den kommun som är intresserad av att stå värd för SKNTs årskonferens är varmt välkommen att anmäla sitt intresse på SKNTs webbsida (gäller i nuläget ansökan för 2020 års konferens). Intresseanmälan behandlas av SKNTs styrelse som fattar beslut senast 14 månader före genomförandet av konferensen. Det är kommunen som är ansvarig för och står för ansökan. Medlemskap i SKNT med minst en representant är ett krav där även ansökan ska ha tydlig koppling till kommunens näringslivsfunktion.

Vi behöver er ansökan senast 15 januari för att vara delaktig i utvärderingsprocessen för 2020 års värdkommun.

Varmt välkommen att komma in med just Er ansökan!

För mer information kring ansökan:

Riktlinjer för SKNTs årskonferens

Beskriv övergripande hur ni ska attrahera kommuner från hela Sverige med olika folkmängd och förutsättningar att vilja delta i konferensen

Logistik runt konferensen, vart ska deltagarna bo, vilka konferenslokaler kan användas och hur ska deltagarna ta sig till och från värdkommunen?

Finns det en politisk förankring och vad kan er kommun dra för nytta av att ni genomför SKNT:s konferens?

Få en kopia skickat till avsändaren