Valberedningens förslag, ny styrelse, årsmöte 2024