En näringslivsutvecklare i blickfånget – Matilda Andersson

Hur ser er organisation ut vad gäller näringslivsutveckling?
Jag jobbar ihop med min chef som näringslivsutvecklare på Näringslivs- & Exploateringsenheten tillsammans med tre andra kollegor som jobbar med GIS och fysisk planering. Enheten är en del av Tillväxt- och utvecklingsavdelningen. Enheten är placerad på Kommunstyrelsens förvaltning.

Vad innehåller din roll?
Just nu jobbar jag mycket med centrumutveckling kopplat till ett Leader-projekt tillsammans med företagare och interna kollegor. Utöver det jobbar jag med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, kommunikationen av Tomelilla näringsliv och samverkar mycket med näringen samt lokala företagsorganisationer som t ex Företagarna. Dessa samarbeten kan t ex innebära aktiviteter för att höja kompetensen i näringslivet inom olika områden.

Hur går det för näringslivet i Tomelilla Kommun?
Jag upplever att näringslivet är engagerade. Vi samverkar mycket med näringslivet för att hitta ämnen de vill fokusera på och lära sig mer av. Tillsammans med Företagarna och andra aktörer har vi haft frukostar och luncher på olika ämnen. Vi hade även nyligen ett välbesökt seminarium på temat energi tillsammans med Sjöbo kommun.

Är det något du vill lyfta som framhäver er kommun?
Något spännande är att sedan 2021 så arbetar vår kommun med att på olika sätt integrera munkmodellen i planering, uppföljning och utvärdering. Flera städer runt om i världen utforskar munkmodellens potential som verktyg i olika delar av hållbarhetsarbetet, bland annat Amsterdam, Köpenhamn och Bryssel. Munkmodellen (doughnut-modellen) är ett nytt sätt att visualisera ekonomi. Namnet har den fått eftersom den bildsätts med en munkliknade cirkel. Munkekonomi är ett sätt att flytta målet från en linjär ekonomi till ett samhälle som frodas inom de ekologiska gränserna. I Sverige är vi den första kommunen som testar modellen.

Hur kom det sig att du började jobba med näringslivsutveckling?
När jag började studera på Karlstad universitet blev jag snabbt intresserad av samhällsfrågor och började direkt vända blicken mot den offentliga sektorn och att jobba i en kommun. Sedan kopplingen till näringslivet är genom mina föräldrar som har drivit många företag, bland annat ett lägenhetshotell i Ystad. Jag tycker det är roligt att träffa alla företag, se möjligheter och hjälpa andra att utvecklas.

Hur kom du i kontakt med SKNT?
Jag blev inbjuden av dig till er LinkedIn sida där jag läste på om föreningen och vad den syftar till. Spännande att ni samlar näringslivsutvecklare i hela landet och inspiration och bidrar till gemenskap för denna yrkeskår.

Snabbfakta om…

Matilda Andersson

Ålder: 30.
Titel: Näringslivsutvecklare
Uppväxt: Född i Ystad. Har annars bott i Karlstad, Jukkasjärvi och Boston men bor numera i Lund.
Utbildning: Har studerat turismvetenskap och projektledning i Karlstad.
Tidigare arbetsplatser: Karlstad kommun, Icehotel Jukkasjärvi och Malmö Stad.

Tomelilla Kommun

Invånarantal: Ca 13 800 (2022)
Politiskt styre: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna
Största tätorter: Centralorten är Tomelilla, sedan finns de andra större byar.