En näringslivsutvecklare i blickfånget – Pernilla Westerback

Hej Pernilla! Hur ser er organisation ut vad gäller näringslivsutveckling?
Näringslivsenheten består av tre personer och vi utgör tillsammans med enheterna för mark- och exploatering och lokalförsörjning ett Tillväxtkontor. Denna organisation har vi haft i ca 1,5 år. Innan dess tillhörde jag en stabsgrupp och jobbade ensam med näringslivsfrågorna. Etableringsfrågorna sköttes då via ett kommunalt bolag.

Vad innehåller din roll?
Jag jobbar mycket med frågor som drar åt samhällsbyggnads- och översiktsplaneringshållet för att säkerställa att näringslivsperspektivet kommer in i det arbetet. Utöver det har jag också ansvar för frågor som rör myndighetsservice och besöksnäring. Ingen dag är den andra lik och det är det som är så kul med jobbet.

Hur går det för näringslivet i Knivsta kommun?
Knivsta kommun är en av de kommuner som växt snabbast i Sverige de senaste 10 åren. Kommunen fyller 20 år i år och är Sveriges yngsta kommun med Sveriges lägsta medelålder. Kommunen har gått från 12 000 till 20 000 under dessa 20 år. Strukturellt har vi en ung och välutbildad befolkning. Även näringslivet är under tillväxt och närmast på agendan är att ta fram en etableringsstrategi som visar på vilken typ av etableringar som kommunen vill sträva mot.

Vad är den tuffaste utmaningen för er just nu?
Kommunen behöver få fram mer verksamhetsmark. Kommunen har också stora projekt, bland annat ett avtal med staten och Region Uppsala som heter Fyrspårsavtalet. Det innebär att två ytterligare järnvägsspår ska byggas mellan Stockholm och Uppsala och Knivsta kommer få ett nytt stationsläge. Genom avtalet ska det också byggas stationsnära bostäder i en hållbar blandstad. Det är också en utmaning att hålla ihop helheten så att utvecklingen går i takt och för en mindre kommun är det också en resursmässig utmaning.

Hur kom det sig att du började jobba med näringslivsutveckling?
Jag jobbade med att hjälpa studenter och unga att starta företag och stötta deras utveckling på Drivhuset. Sen insåg jag att jag kan göra än mer avtryck och skillnad om jag skulle jobba mer strukturellt och sökte mig därför till kommunen.

Hur kom du i kontakt med SKNT?
Genom en kollega som jobbade i Uppsala kommun, där hon bor. När jag var nyanställd i Knivsta kommun så råkade årskonferensen hållas i Uppsala och jag blev tipsad om att delta på konferensen för att knyta kontakter runt om i landet.

Snabb fakta om Pernilla Westerback:

Ålder: 44
Titel: Näringslivsstrateg
Uppväxt: I en by som heter Möklinta i Sala kommun. Bor numera i Uppsala.
Utbildning: Har studerat till Personalvetare på Uppsala universitet.
Tidigare arbetsplatser: Arbetat som affärsutvecklare och projektledare på entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Uppsala och Drivhuset Sverige. Också gjort några år i ekonomisvängen.

Snabb fakta om Knivsta Kommun:

Invånarantal: 20 000
Politiskt styre: Lokala partiet Knivsta.nu och KD med stöd av SD
Största tätorter: Knivsta och Alsike