En näringslivsutvecklare i blickfånget – Jessica Waller

Hej Jessica! Vi får väl nästan börja med det alla undrar… hur sjutton jobbar man som näringslivsutvecklare i en kommun som hamnar i en akut kris och som påverkar så många företag och verksamheter?
Hejsan! Mycket fokus veckorna efter skredet har naturligtvis legat på de företag och verksamheter som är drabbade av skredet. Första veckorna var det mycket som ströks i kalendern för att i stället jobba med skredrelaterade uppgifter inte bara för mig, utan för många av mina kollegor. Det har varit en mycket intensiv period och vi är många som har jobbat tillsammans för att lösa uppgifter som vi inte tidigare har haft.

Hur ser er organisation ut vad gäller näringslivsutveckling?
Jag är ensam anställd på Näringslivsenheten men inte ensam med att jobba med näringslivsfrågor. Vi är många som gör det, mer eller mindre. Enheten ligger inom sektorn Stödfunktioner som även bland annat rymmer kansli, HR, ekonomi, upphandling, digitalisering, brottsförebyggande arbete och måltidsservice samt lotsfunktion för företag.

Vad innehåller din roll?
Den innehåller i stort sett allt som har med näringslivsfrågor att göra. Etableringsförfrågningar, kompetensförsörjning, PRAO, brott mot företagare, samverkan med näringslivet mm. Jag jobbar tätt med både Hållbar Kemi, som är ett samarbete mellan kemiföretagen i Stenungsund samt med Företagarna Stenungsund & Tjörn. Det är tillsammans som vi kan utveckla kommunen.

Hur går det för näringslivet i Stenungsunds kommun?
Än så länge går det bra. Fram till det lågkonjunkturen och att byggbranschen nu börjat tappa har vi haft låg arbetslöshet, få konkurser och det mesta har gått jättebra. Vi har Västlänken som byggs i Göteborg och det bidrar till att hålla efterfrågan uppe när det gäller entreprenadarbeten. Våra kemiföretag står inför omställning och har viljan, kompetensen och innovationerna för att bli klimatneutrala. Redan idag pågår flera spännande projekt, men för att snabba på omställningen krävs ett antal åtgärder däribland elförsörjning, vilket är en mycket viktig fråga som vi jobbar med.

Hur kom det sig att du började jobba med näringslivsutveckling?
Jag har alltid varit intresserad av samhällsutvecklingsfrågor och jag gillar att jobba i en liten kommun med ett ben i det offentliga och ett ben i det privata. Jag gillar all samverkan där vi samverkar med företagen och hur vi driver utveckling tillsammans. Jag ser kommunens roll som att vi skapar förutsättningar för företagen att utvecklas och att det ska vara så enkelt som möjligt för dem i kontakten med oss.

Hur kom du i kontakt med SKNT?
Jag har jobbat med näringslivsfrågor jättelänge och SKNT har alltid funnits där men jag har aldrig varit medlem eller deltagit på något som föreningen anordnar. Många jag pratar med tycker att det är ett väldigt bra nätverk att vara medlem i men jag har inte haft tillfälle ännu att vara det. Men nu är det nog snart dags att bli medlem!

Snabbfakta om Jessica Waller

Ålder: 51.
Titel: Näringslivschef
Uppväxt: Född i Göteborg men uppvuxen i Västervik.
Utbildning: Magisterexamen i ekonomisk geografi från Lunds Universitet
Tidigare arbetsplatser: Infrastrukturplanering mm på Länsstyrelsen i Sörmland, tre olika roller på Business Region Göteborg, jobbat inom det som heter Business Sweden i Frankrike med att hjälpa franska företag som ville etablera sig inom fordonsindustrin i Sverige, därefter Näringslivschef i Härryda Kommun, näringslivsfrågor i Mölndals Stad och Kungälvs Kommun innan Stenungsunds kommun.

Snabbfakta om Stenungsunds kommun

Invånarantal: 28 900
Politiskt styre: S + M har majoritet
Största tätorter: Stenungsund är centralort, Norum och Stora Höga är två större tätorter