En näringslivsutvecklare i blickfånget – Johanna Wihl

Hur kom du i kontakt med SKNT?
Det var när jag fick möjlighet överta min dåvarande chefs plats på årskonferensen det året som det hölls i Uppsala.

Vad var det som gjorde att ni ansökte om att bli årets konferensstad?
Två saker, främst för att vi brukar trycka på att Oskarshamn är en bra mötesstad. Vi uppmanar andra att räcka upp handen och ta hit konferenser. Då måste vi själva leva så också. Sen var årskonferensen i Trelleborg fantastisk, så vi blev uppfyllda och inspirerade av den.

Hur ser er organisation ut vad gäller näringslivsutveckling?
Jag har ingen personal. Jag är den som jobbar med näringslivsutveckling. Arbetsmarknad, samhällsbyggnad och kommunikation är andra enheter som starkast bidrar till näringslivsutvecklingen. Sedan har vi utbildningscentret Nova som är ett centrum för högre utbildning och allt som rör utbildning, Atrinova som jobbar med nyföretagande och inkubator. Vi handlar också upp tjänster från det privata destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn.

Vad innehåller din roll?
Min roll är först och främst att vara ute hos företagen, möta dem och ha en nära dialog. Vi har ingen utpekad företagslots utan vi löser behoven efterhand. Jag jobbar mycket med kommunikation internt och externt och producerar nyhetsbrev. Jag nätverkar och arrangerar frukostmöten. Jag gör det mesta.

Hur kom det sig att du började jobba med näringslivsutveckling?
Jag jobbade med innovation på Landstinget och SKL och fick en dag se en liten
tidningsannons där Oskarshamns Kommun sökte en näringslivsutvecklare. Jag sökte och fick tjänsten. Som kuriosa så måste jag erkänna att jag flera år tidigare hade sökt upp dåvarande kommundirektören och påtalat att jag tyckte att de borde satsa mer på att jobba mer med näringslivsutveckling. Nu så här i efterhand undrar jag hur det kom sig att jag var så kaxig… men då visste varken jag eller de vad som skulle komma!

Hur går det för näringslivet i Oskarshamns kommun?
Vi är lyckligt lottade och har fortfarande bra fart i näringslivet. Vi har klarat pandemi och lågkonjunktur väldigt bra hittills. Även byggbranschen har klarat sig bra hos oss då de jobbar mycket mot industrin. De som jobbar mot privatmarknaden har det svårare. Vad gäller handel så stack vi ut under pandemin då invånarna är väldigt måna om att handla lokalt. Unika lokala butiker i centrum har trogna kunder. Vi har klarat oss bättre än andra kommuner i vårt närområde.

Är det något du vill lyfta som framhäver er kommun?
Vi är öarnas och sjöarnas plats. Vår skärgård har över 6000 öar och i vår kommun ryms 550 sjöar. Vi har en levande hamnverksamhet för gods och trafikeras året runt av Gotlandstrafiken och sommartid kan du ta båten till både Öland och nationalparken Blå Jungfrun. Många känner till att vi är en hockeystad. Vi har ett högteknologiskt näringsliv och är centrum för forskning och teknikutveckling och härbärgerar både kärnkraftverk och mellanförvar av kärnbränsle.

Snabba fakta om Johanna Wihl:

Ålder: 53
Titel: Näringslivschef
Uppväxt: Född i Nyköping. Sen blev det Kalmar och numera Kalmar och Oskarshamn växelvis.
Utbildning: Gymnasium i Kalmar och därefter kurser inom Arbetsmarknadsteknik på Växjö Universitet.
Tidigare arbetsplatser: IT branschen i 10 år på 90-talet, då Internet slog igenom, startade upp en KY-utbildningsfilial (YH) i Kalmar, jobbade därefter på Kalmar Science Park och startade Sveriges första e-handelskluster, jobbade med innovation på Landstinget och på SKL (SKR).

Snabba fakta om Oskarshamns kommun:

Invånarantal: ca 27000
Politiskt styre: S + M utgör majoritet
Största tätorter: Oskarshamn, Figeholm, Kristdala och Påskallavik