Näringslivsutvecklare i blickfånget – Jenny Stensson och Claudia Wieczorek

Hej Jenny och Claudia! Ni jobbar med näringslivsutveckling i Sveriges minsta kommun – Bjurholm. Hur är det?
Jenny: Det är ett roligt uppdrag för det är så brett. Vi är som du säger en liten kommun med ganska lite resurser och få medarbetare, men ändå jobbar vi med alla de saker som görs i en stor kommun. Det här betyder att vi får jobba med väldigt många olika saker. Det är ett fantastiskt roligt uppdrag men ibland kan det kännas som att man inte riktigt räcker till. I en liten kommun måste man vara flexibel och lite av en mångsysslare. Detta innebär att vi båda jobbar med näringslivsfrågor och olika utvecklingsprojekt. Jag har också hand om kollektivtrafiken och Claudia jobbar med föreningar och landsbygdsutvecklingsfrågor.

Vad kännetecknar näringslivet i Bjurholm?
Claudia:
 Vi har många småföretagare och inte så många större privata arbetsgivare. De största privata arbetsgivarna är, Chip & Circuit AB (kretskortstillverkare), Frekab AB (legotillverkning av kablage) och Engmans skogsmaskiner AB de har cirka ett 20-tal anställda var. Inom livsmedelsbranschen har vi två större aktörer, Nyåkers pepparkakor AB samt Orientfalafel i Bjurholm AB. Bjurholm är en småföretagarbygd och inte minst har vi många som livnär sig inom skogsnäringen och transportbranschen.

Vilka är era styrkor? Vilka utmaningar har ni?
Jenny: Bjurholms kommun är ju en fantastiskt vacker plats att leva och bo på. Vi har tidigare dragits med en befolkningsminskning, men nu börjar det ljusna lite. Vi ser till exempel hur barnfamiljer har börjat bygga – vilket inte har varit så vanligt – och det kan ju hänga ihop med att det har blivit lättare att jobba hemifrån. En del som tidigare har långpendlat in till Umeå har valt att ta jobb hemmavid i stället, inte minst för att bensinen blivit så dyr.
Claudia: En utmaning är självklart att vi är så små. Vi är bara 275 anställda men ansvarsområdena är lika omfattande som för vilken annan kommun som helst. Det som har räddat upp situationen en del på senare år är det statsbidrag för förbättrat företagsklimat som getts till ett antal inlandskommuner. Tack vare statsbidraget har vi kunnat satsa på att utveckla nya detaljplaner men också att anlägga ett torg med park och som kan fungera som en fin mötesplats.

Vad är du mest stolt över i din roll som näringslivsutvecklare?
Jenny:
 Att få vara med i kommunens utvecklingsarbete och att få marknadsföra alla fina platser och besöksmål som kommunen har.
Claudia: Stolt är kanske fel ord, men det gör mig glad, när man har följt en företagare ett tag, kanske till och med hjälpt till med lite rådgivning med mera och ser hur den utvecklas som person och lyckas med sin verksamhet.

Bjurholms kommun, 2 380 invånare och därmed Sverige minsta kommun sett till befolkningstalet. Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län. Av landets sex minsta kommuner tillhör fem Västerbottens län. Tillsammans med de andra kommunerna inom Umeåregionen ingår Bjurholm i en av de starkaste tillväxtregionerna i landet. Enligt Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatundersökningar har Bjurholm under en mängd av år rankats i toppen som en av Norrlands mest företagsvänliga kommuner.