En näringslivsutvecklare i blickfånget – Jan Melkersson

Hej Jan! Om jag säger Dag-Otto och Ullared, vad säger du då?
Hej Erik! Ja, då säger jag ”Välkommen till Falkenberg” och så får jag väl tillägga att det nog faktiskt är just besöksnäringen som vi är riktigt kända för. Visste du till exempel att Gekås i Ullared är norra Europas största besöksmål, att det är fler som under ett år besöker Gekås än Colosseum i Rom. Och att Ullared har flest gästnätter i hela Skandinavien.

Näe, det visste jag inte. Att det lockar folk visste jag, men inte att det rör sig om så stora tal. Vad kan du säga om Dag-Otto då?
Ja, det är ju också en kändis. Dag-Otto, gestaltad av Jojje Jönsson, är ju en av dom där sköna figurerna som genom åren har dykt upp på Vallarna, vår friluftsteater, och som är ett annat stort besöksmål i Falkenberg.

Men är Falkenberg bara besöksnäring? Vad gör ni mer?
Vid sidan om den stora besöksnäringen, så består Falkenbergs kommun av mycket jordbruksmark och det är också något som märks när man analyserar vårt näringsliv. Vi har en stor livsmedelsindustri. Här finns Arla, Falcon och Guldfågel med stora anläggningar. Det vi kanske är mest stolta över är dom satsningar som görs inom Food- och agritech, dvs hightech-satsningar med koppling till dom gröna näringarna och till hållbarhet. Ett exempel är företaget Mycorena som baserat på bioteknologiska landvinningar inom fungiområdet har utvecklat metoder att framställa veganproteiner som i sin tur kan användas i oändliga kombinationer för att producera klimatneutral vegansk mat. Fungi, förresten, är det vetenskapliga begreppet för svamp. Vi ser hur det här företaget har utvecklats väldigt starkt under de senaste åren och det ligger verkligen i vår strategi att försöka attrahera uppstarter och etableringar av techbolag inom det här området. Mycorena är bara början på något som kan bli riktigt stort.

Men det är inte bara jordbruksmark, ni gränsar mot ett hav också. Hur påverkas ni av det?
Med hav kommer hamnar och vi har givetvis också en stor hamn. För somliga är hamnen Falkenbergs hjärta och själ, en klenod som helst inte bör röras. Men det finns också andra röster som menar att hamnområdet borde kunna utvecklas till något ännu mer attraktivt, t ex havsnära boende. Här har kommunen en delikat balansgång att hantera, där gamla värden kolliderar med nya. Och det är väl just balansgång som är lösningen på en svår utmaning. Att till delar behålla och förfina den gamla hamnen och samtidigt möjliggöra för attraktivt boende i vissa områden.

Vi har inte särskilt mycket yrkesfiske kvar, men havet bjuder på andra möjligheter – eller utmaningar, beroende på hur man väljer att se det. Just nu pågår projekteringsarbeten för stora havsbaserade vindkraftsparker som, även om dom är långt ute till havs, kommer bryta horisontlinjen. Återigen får man konstatera att vi tänker olika kring detta. För många blir vindkraften synliga tecken på ett samhälle som utvecklas mot en ökad hållbarhet, för andra mest en förfulning och en oönskad exploatering.

Hur är Falkenbergs arbetsmarknad?
Den är mycket god. Genom besöksnäringen och vårt höga handelsindex kommer också en ganska stor mängd ”enkla jobb”. Jag brukar säga att om alla hade varit anställningsbara i den här kommunen, så hade alla också haft jobb. Arbetslösheten är låg, ca sex procent, men som många andra kommuner så kämpar vi med utanförskap och dåliga kunskaper i svenska i vissa grupper och då är det svårt att få jobb. Uppsidan för oss här, är att steget till jobb ändå är ganska kort när man har lärt sig det mest grundläggande.

Kan du berätta om något annat du är stolt över?
Vi satsade på ett uppmärksammat inflyttningsprojekt ”Lev din dröm”. Det började med att vi inventerade hus på landet som inte fick någon postutdelning. Vi gick sen ut till ägarna till de fastigheterna och frågade om de var intresserade av att sälja. Många tackade nej, men tillräckligt många tackade ja för att projektet både skulle bli framgångsrikt och omskrivet. Och, som någon konstaterade, så fort vi bearbetade ett nytt område ute på landet så steg fastighetspriserna rejält. Det kan man kalla för ett ganska så okonventionellt sätt att göra sina kommunmedlemmar till miljonärer.

Jan Melkersson är näringslivschef i Falkenberg sedan sju år tillbaka. Han är utbildad gymnasielärare och var en av pionjärerna när Ung Företagsamhet skulle starta i Kronobergs län. Jan har även jobbat som näringslivschef i Ljungby kommun.

Falkenbergs kommun är med cirka 47.000 invånare Hallands fjärde största kommun. Falkenberg hamnade på plats 10 på Svenskt Näringlivs senaste rankinglista och man har innan dess haft topplaceringar under många år. Näringslivskontoret är idag organiserat direkt under kommunledningskontoret efter att man för några år sedan avvecklade det kommunala bolag där verksamheten tidigare huserade.