Tre näringslivsutvecklare med näringslivsutbildning i blickfånget – Lotta Lestander, Mona Olovsson och Katti Lundström

Hej på er! Om vi börjar med R10, vad är det? Det låter nästan som en riksväg, men jag misstänker att det står för något annat. 

Lotta: Hej Erik! R10 är förkortningen för tio inlandskommuner i Västerbotten och södra Norrbotten som samverkar kring en massa olika frågor för att stärka attraktionskraft och tillväxt. Självklart är våra näringslivskontor med i denna samverkan.

Jag förstår. Hur kommer det sig att ni har kommit på att det ska startas en utbildning för näringslivsutvecklare?

Mona: När vi tillsammans har funderat på hur vi kan utveckla det lokala och regionala näringslivsarbetet så har vi ganska ofta stannat till vid att man borde satsa på själva yrkesrollen näringslivsutvecklare. Det är en befattning som har ganska många nya och relativt unga medarbetare och vi märkte också att det är vanligt att de som anställs som näringslivsutvecklare har väldigt varierande bakgrundskunskaper. Någon är duktig företagare och kan mycket om företagsutveckling, någon annan kommer in med kommunal samhällsbyggnad i bagaget och ytterligare någon har kanske information och kommunikation som sitt specialområde.

Katti: På de näringslivskontor där det finns resurser att erbjuda en mångfald av spetskompetenser så är det förstås det bästa, men i de kommuner där det är en eller två personer som skall jobba med näringslivet så behöver man vara säker på att dessa vet ”mellanmycket om mycket”. Behovet av detta ledde fram till att vi ville formulera en gemensam kunskapsbas för näringslivsutvecklare. En näringslivstutvecklarens ABC, om man så vill.

Men ni ska inte utbilda själva, utan ni har bett en extern aktör göra det. Hur gick det till?

Lotta: Det är riktigt. Vi på näringslivskontoren är bra på mycket men gällande just utbildning och att anordna utbildningar är det självklart och mest effektivt att samarbeta med dem som är experter på det. Vi ställde frågan till några olika utbildningsaktörer och utbildningsföretaget FEI var de som bäst kunde matcha våra behov.

Mona: FEI presenterade ett förslag som vi nappade på och nu är ambitionen att dra i gång ganska så snart. Jag skulle tro att vi startar den första omgången efter sommaren.

Katti: En fördel med FEI:s upplägg är att utbildningen är uppbyggd på fristående moduler vilket innebär att man, som ett alternativ till att gå hela utbildningen, kan välja att bara läsa någon eller några enstaka moduler. Om man vill blir certifierad näringslivsutvecklare så måste man dock gå hela utbildningen och även klara av slutprovet.

Jaha, så det här en utbildning som också leder till en certifiering?

Lotta: Ja det är vår tanke, sen är det givetvis upp till branschen och även yrkesföreningen SKNT att arbeta för att certifieringen också ska få ett genomslag. Men genom den här utbildningen så skapar vi förutsättningarna.

Måste man bo i Norrlands inland för att få gå den här utbildningen?

Mona: Inte alls. Utbildningen är en nationell distansutbildning där kursdeltagarna helst träffas fysiskt, men i sina regioner. De olika utbildarna kommer från olika delar av landet. På så vis får vi en utbildning som kombinerar de fysiska mötenas fördelar med de digitala mötenas oberoende av plats.

Vad kostar utbildningen?

Katti: En hel utbildning som sträcker sig över 16 veckor kostar normalt 58.000 kr. För den som är medlem i SKNT så får man tio procents rabatt. Inom R10-regionen så har vi löst finansieringen för en första omgång vilket innebär att vi vet att utbildningen kommer att komma igång.

Tack så mycket för denna mycket intressanta information. Jag konstaterar att för den kommun som vill utbilda sina medarbetare så är det är en god affär att också vara medlem i SKNT. 

Vill du veta mer om kursinnehåll med mera, klicka här.