En näringslivsutvecklare i blickfånget – Zouhair Arabi Eter

Hej Zouhair! Om mindre än tre månader så går vår årliga konferens för näringslivsutvecklare av stapeln nere hos er i Trelleborg och det ska bli så intressant. Berätta, vad händer i Trelleborg?
Hej Erik! Ja det ska bli väldigt roligt att få ta hand om ett stort gäng näringslivsutvecklare från hela landet här nere i den sydligaste delen av vårt avlånga land. Sveriges sydligaste punkt – Smygehuk – ligger i vår kommun och självklart kan man inte besöka Trelleborgs kommun utan att också ha besökt Smygehuk, så det finns med på programmet.
Trelleborg är annars inne i ett mycket spännande omvandlingsarbete som vi har döpt till Kuststad 2025 och som började med att vi behövde flytta vår stora hamn. Hamnbassängerna var inte djupa nog och det behövdes nya. Den förändringen har i sin tur skapat förutsättningar att omvandla det gamla hamnområdet till ett område för havsnära boende, där vi också kommer satsa på ny samhällsservice som nya förskolor och skolor men också skapa förutsättningar för företagsetableringar inom främst tjänstesektorn. Det här nya området kommer även att ge trelleborgarna tillgång till en 5 km lång kajkant som inte finns idag.

Öster om centrum, i anslutning till det nya hamnområdet, skapas också ett helt nytt verksamhetsområde som bland annat ska inhysa ett nytt logistikcentrum. Vi bygger helt enkelt en ny hållbar port mot Europa, allt under devisen ”från hamnstad till attraktiv kuststad”.

Det låter som att ni har mycket spännande på gång. Hur går det för näringslivet?
Det går väldigt bra tycker jag. Vi har en positiv tillväxt och vi för en ständig dialog med företag och verksamheter som vill etablera sig här i Trelleborg. Vår utmaning utifrån ett etableringsperspektiv är att vi är en klassisk jordbruksbygd med mycket åkermark och vi har egentligen väldigt lite ny mark som kan omvandlas till industrimark. Till exempel så är endast en procent av kommunens yta skogsbeklädd. Det gör att vi är väldigt noga med att utrymmeskrävande etableringar också genererar många arbetstillfällen.

Vad är din roll i detta Zouhair? Berätta lite om dig!
Jag är avdelningschef vid Trelleborgs näringslivsavdelning som sorterar under kommunens arbetsmarknadsförvaltning. Jag startade min yrkesbana som småföretagare men halkade in i den kommunala verksamheten i samband med flyktingkrisen 2015. Då handlade det om att hjälpa människor att få tak över huvudet och så småningom hjälpa dem till rätta i Sverige, se till att de lärde sig svenska och skapa förutsättningar för dem att bli självförsörjande. Antagligen hade jag lite nytta av att själv ha liknande erfarenheter då jag kom till Sverige som flykting från Libanon när jag var ett litet barn.
När den akuta flyktingkrisen var över så fortsatte arbetet med att få ut människor i egen försörjning och efter ett tag blev jag chef över den verksamheten. Idag har det breddats till att jag också är ansvarig för det operativa näringslivsutvecklingsarbetet. Jag tycker det är fantastiskt roligt att få bidra till nya etableringar i Trelleborg men också att få leda en organisation med väldigt duktiga och erfarna medarbetare.

Tillbaka till årskonferensen den 3-5 maj; förutom ett besök i Smygehuk, vad kommer att hända?
Jag får väl börja med att lyfta fram våra två riktiga dragplåster. Vi får besök dels av förre statsministern Fredrik Reinfeldt och dels av Johan Andersson, vd för investmentbolaget Mellby Gård. Mellby Gård är hel- eller delägare i kända bolag som bland annat Academedia, KappAhl, Oscar Jacobsson, Älvsbyhus, Student Consulting.
Temat för konferensen kommer vara Vinster i kommunal samverkan och där vi särskilt kommer lyfta fram nyttan med samarbetet mellan kommunerna i Malmö-Lund-regionen. Vi får även besök av professor Brita Hermelin som forskar om näringslivsutveckling och som flera har fått möjlighet att träffa på två SKNT-webbinarier.

Vi kommer erbjuda ett förstklassigt boende på något av stadens hotell och jag vill också slå ett slag för torsdagskvällens bankettmiddag i en alldeles fantastisk slottsliknande miljö.
Vi säger varmt välkommen till en riktigt höjdarkonferens här i Trelleborg och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig!

Trelleborgs kommun är Sveriges sydligaste kommun med drygt 46.000 invånare. Trelleborgs kommun tillhör Skåne län som har 33 kommuner. Trelleborg är Skånes 6:e största kommun och landets 58:e största. Största privata arbetsgivare är TT-Line AB med knappt 300 anställda.
Trelleborgs kommun styrs av en politisk koalition bestående av M, SD, KD och L.
Trelleborgs kommun klättrade starkt 50 platser i Svenskt Näringslivs rankinglista och hamnade 2022 på plats 140.