Årets näringslivsutvecklare 2023

Sebastian Drott, Malmö Stad, tog emot priset för Årets Näringslivsutvecklare vid årskonferensen i Trelleborg.

Motivering
Sebastian Drott, Malmö stad – Omvärld och Näringslivsavdelningen, har lång erfarenhet av näringslivsutveckling i små och stora kommuner. Han har tillsammans med de tolv näringslivscheferna i Malmölund-regionen tagit näringslivsutvecklingen till en ny nivå. Arbetet präglas av hög innovationsförmåga och effektivitet där utgångspunkten är att total ”output” ska vara större än de enskilda kommunernas gemensamma ”input”. Sebastian har som projektledare och sammankallande varit ledande i arbetet och bidragit till en öppen, prestigelös stämning med mycket humor!

Berätta om dig själv, vem är du?
Sebastian Drott 53 år, jobbar på Malmö Stad. Jag har jobbat mycket med näringslivsutveckling och utbildning i många år. Jag har också lett många projekt. Tidigare har jag bland annat jobbat på konsultbolag. Ni som var på konferensen hörde säkert att jag även jobbat på Trelleborgs kommun med projekt och därefter blev jag näringslivschef i Ängelholm där jag är uppväxt.

Varför tror du att du blev utsedd till årets näringslivsutvecklare?
Jag tror att det beror på att jag jobbat för att vi tillsammans ska lyfta MLR – Malmö-Lund Regionen. Vi har en mycket fin gemenskap. Jag har gått från att arbeta med MLRs gemensamma näringslivsarbete som en bisyssla till att jobba med det på heltid i 2,5 år. Vi har skapat verktyg som alla kommuner har konkret nytta av i sin arbetsvardag.

Vad tror du utmärker framgångsrika kommuner och regioner när det kommer till näringslivsutveckling?
Man behöver ha en kommunledningar som stöttar arbetet med näringslivsutveckling.
Har man kul på riktigt i sitt arbete och jobbar prestigelöst så kommer man lyckas förr eller senare. Inom MLR är vi komna till det stadiet. Om man är bekymrad över något, så tar man upp även sådant med övriga kommuner på ett enkelt och okonstlat sätt.